Web presbloky.cz je trvale přesměrován na novou adresu.
Došlo k přejmenování poradenského centra a aktualizaci jeho služeb.

Prosíme, navštivte alfons.vutbr.cz